Tranh chấp giữa các nhà đầu tư dự án PPP trong đó có một nhà đầu tư nước ngoài được giải quyết ở đâu?

Ngày hỏi:30/07/2020

Về vấn đề giải quyết tranh chấp trong đầu tư dự án PPP theo quy định mới nhất. Xin hỏi tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài thì sẽ được giải quyết ở cơ quan nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 4 Điều 97 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định:

   Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài; tranh chấp giữa nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án PPP với tổ chức, cá nhân nước ngoài được giải quyết tại một trong các cơ quan, tổ chức sau đây:

   - Trọng tài Việt Nam;

   - Tòa án Việt Nam;

   - Trọng tài nước ngoài;

   - Trọng tài quốc tế;

   - Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập.

   Như vậy tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài sẽ được giải quyết tại 1 trong 5 cơ quan nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn