Tranh chấp giữa cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP với nhà đầu tư trong nước do cơ quan nào giải quyết?

Ngày hỏi:30/07/2020

Mình đang tìm hiểu về thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong dự án PPP. Xin hỏi tranh chấp giữa cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP với nhà đầu tư trong nước sẽ được cơ quan nào giải quyết? Nhờ tư vấn theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 97 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định:

   Tranh chấp giữa cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư trong nước hoặc doanh nghiệp dự án PPP do nhà đầu tư trong nước thành lập; tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước; tranh chấp giữa nhà đầu tư trong nước hoặc doanh nghiệp dự án PPP do nhà đầu tư trong nước thành lập với các tổ chức kinh tế Việt Nam được giải quyết tại Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam.

   Như vậy tranh chấp giữa cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP với nhà đầu tư trong nước được giải quyết tại Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn