Tranh chấp giữa cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư dự án PPP có được giải quyết thông qua thương lượng?

Ngày hỏi:30/07/2020

Xin hỏi về các quy định mới nhất về giải quyết tranh chấp trong đầu tư dự án PPP. Nếu có tranh chấp giữa cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư dự án PPP thì sẽ được giải quyết thông qua hình thức nào? Có được thương lượng để giải quyết tranh chấp này không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 97 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) có quy định về việc giải quyết tranh chấp như sau:

   Tranh chấp giữa cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án PPP và tranh chấp giữa doanh nghiệp dự án PPP với các tổ chức kinh tế tham gia thực hiện dự án được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải, Trọng tài hoặc Tòa án.

   Như vậy tranh chấp giữa cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư dự án PPP được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải, Trọng tài hoặc Tòa án.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn