Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:16/10/2017

Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Ngô Minh Thắng, tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu, nhưng tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi cụ thể như sau: Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được quy định tại Điều 7 Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, cụ thể như sau:

   1. Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ:

   Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

   2. Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ:

   a) Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được thẩm định trước khi phê duyệt;

   b) Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

   3. Trên cơ sở kết quả xếp hạng nhà thầu và thương thảo hợp đồng, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được thẩm định trước khi phê duyệt.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn