Trình tự đàm phán về xác nhận và Chấp thuận của Bộ Công Thương?

Ngày hỏi:18/05/2017

Trình tự đàm phán về xác nhận và Chấp thuận của Bộ Công Thương? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Thu Trang, là sinh viên đại học Kiến trúc Đà Nẵng, hiện đang thực tập tại Sở Xây dựng Khánh Hòa. Sau quá trình thực tập em sẽ phải hoàn thành Báo cáo thực tập có nội dung về công việc tại nơi thực tập. Riêng có vấn đề về trình tự đàm phán về xác nhận và Chấp thuận của Bộ Công Thương là em chưa nắm rõ được. Xin Ban Biên Tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em vấn đề trình tự bảo lãnh chính phủ GGU như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. mita**@gmail.com

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vấn đề trình tự đàm phán về xác nhận và Chấp thuận của Bộ Công Thương quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 11 Thông tư 23/2015/TT-BCT về Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành cụ thể như sau:

   b) Đàm phán Hợp đồng BOT, GGU và MOIT’s A&C

   Quá trình đàm phán được chia thành 02 vòng, mỗi vòng gồm 03 phiên, mỗi phiên diễn ra tối đa trong ba (03) ngày.

   Mỗi vòng đàm phán chỉ kết thúc khi đã đàm phán qua toàn bộ các điều, khoản của hợp đồng. Những nội dung chưa thống nhất, để lại vòng đàm phán tiếp theo.

   Trước mỗi vòng đàm phán, Tổng cục Năng lượng gửi dự thảo Hợp đồng BOT, GGU và MOIT’s A&C cho Chủ đầu tư BOT.

   Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận được dự thảo, Chủ đầu tư BOT phải gửi Tổng cục Năng lượng ý kiến về nội dung dự thảo Hợp đồng BOT, GGU và MOIT’s A&C. Việc đàm phán chỉ được tiến hành sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Chủ đầu tư BOT.

   Kết thúc mỗi vòng đàm phán, Bộ Công Thương gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan để làm cơ sở cho vòng đàm phán tiếp theo.

   Nhóm công tác liên ngành tiếp tục đàm phán với Chủ đầu tư BOT về ý kiến của các Bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo Hợp đồng BOT, GGU và MOIT’s A&C.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề trình tự đàm phán về xác nhận và Chấp thuận của Bộ Công Thương. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Thông tư 23/2015/TT-BCT

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn