Trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng

Ngày hỏi:01/08/2019

Hiện tôi là kỹ sư, quản lý dự án đầu tư vốn nhà nước tại Nha Trang. Được biết đã có Luật Đầu tư công 2019, vậy cho hỏi theo luật này thì trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng
   (ảnh minh họa)
  • Điều 75 Luật Đầu tư công 2019 (có hiệu lực 01/01/2020) quy định Trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng như sau:

   1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung sau đây:

   a) Lập kế hoạch giám sát đầu tư của cộng đồng đối với chương trình, dự án hằng năm trên địa bàn theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 74 của Luật này;

   b) Thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng cho từng chương trình, dự án;

   c) Thông báo cho chủ chương trình, chủ đầu tư và Ban quản lý chương trình, dự án về kế hoạch giám sát và thành phần Ban giám sát đầu tư của cộng đồng chậm nhất 45 ngày trước ngày thực hiện.

   2. Chủ chương trình, chủ đầu tư và Ban quản lý chương trình, dự án có trách nhiệm:

   a) Cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời tài liệu liên quan đến việc triển khai thực hiện chương trình, dự án quy định tại khoản 2 Điều 74 của Luật này cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng;

   b) Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện việc giám sát theo quy định của pháp luật;

   c) Tiếp thu ý kiến giám sát và tăng cường các biện pháp thực hiện dự án.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Đầu tư công 2019.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn