Trình tự, thủ tục xác định giá trị quỹ đất thanh toán dự án BT năm 2019

Ngày hỏi:26/08/2019

Tôi đang làm bên sở tài nguyên và môi trường, được biết chính phủ mới ban hành quy định về thanh toán dự án BT, xin cho hỏi quy định mới này quy định như thế nào về trình tự xác định giá trị quỹ đất thanh toán cho dự án BT? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/10/2019 quy định giá trị quỹ đất được xác định theo trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể quy định tại pháp luật về đất đai; trong đó:

   - Giá trị quỹ đất thanh toán được xác định tại thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

   - Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xác định giá trị quỹ đất thanh toán để báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất.

   - Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá trị quỹ đất.

   => Trên đây là trình tự, thủ tục xác định giá trị quỹ đất thanh toán cho dự án BT, bạn làm bên Sở tài nguyên và môi trường thì có trách nhiệm tổ chức xác định giá trị quỹ đất thanh toán để báo cáo hội đồng thẩm định giá.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn