Trình tự thực hiện dự án PPP

Ngày hỏi:04/12/2018

Tôi đang tìm hiểu về việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP) được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

   Theo đó, trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP) được quy định tại Điều 9 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:

   - Trừ các dự án ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao và trừ dự án áp dụng loại hợp đồng BT thực hiện theo quy định tại Chương V Nghị định 63/2018/NĐ-CP, dự án PPP được thực hiện theo trình tự sau đây:

   + Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư và công bố dự án;

   + Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi;

   + Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

   + Đàm phán, thành lập doanh nghiệp dự án (nếu có), ký kết hợp đồng dự án;

   + Triển khai thực hiện dự án; quyết toán và chuyển giao công trình.

   - Dự án nhóm C không phải lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải công bố dự án sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt.

   - Dự án ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao thực hiện theo trình tự sau đây:

   + Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư và công bố dự án;

   + Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

   + Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (do nhà đầu tư trúng thầu thực hiện);

   + Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi;

   + Đàm phán, thành lập doanh nghiệp dự án (nếu có), ký kết hợp đồng dự án;

   + Triển khai thực hiện dự án; quyết toán và chuyển giao công trình.

   - Trường hợp cần thiết, căn cứ yêu cầu thực tế của dự án PPP, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (theo điểm c Khoản 1 Điều 9 Nghị định 63/2018/NĐ-CP) sau khi phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán nhưng phải bảo đảm tính cạnh tranh rộng rãi trong đấu thầu. Các bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn thực hiện nội dung này trong phạm vi quản lý của mình.

   Trên đây là nội dung trả lời về trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP). Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Dự án PPP
  Dự án đầu tư
  Dự án đối tác công tư
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn