Trình tự thực hiện thủ tục để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:06/11/2018

Trình tự thực hiện thủ tục để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục được quy định như thế nào? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? 

Mong mọi người giải đáp giúp tôi các câu hỏi này.

Xin chân thành cảm ơn!

Anh Tuấn - Lâm Đồng

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự thực hiện thủ tục để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục được quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Thủ tướng Chính phủ ban hành và đucợ sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP với nội dung như sau:

   - Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 46/2017/NĐ-CP đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;

   - Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

   - Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế;

   - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý do.

   Trên đây là nội dung trả lời về trình tự thực hiện thủ tục để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục. Bạn có thể tham khảo thêm về vấn đề này tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn