Trình tự thực hiện việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc tư thục

Ngày hỏi:06/11/2018

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Trình tự thực hiện việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc tư thục được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự thực hiện việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc tư thục được quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Thủ tướng Chính phủ ban hành và được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP với nội dung như sau:

   - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã; nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

   - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

   - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

   Trên đây là nội dung trả lời về trình tự thực hiện việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc tư thục. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  Nghị định 135/2018 bãi bỏ khoản 1 và khoản 2 Điều 107 có nghĩa là các trung tâm tư vấn du học không cần đăng ký kinh doanh đúng không?
  Nguyễn Ngọc Thành (2 tháng trước) Thích 0 | Trả lời
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn