Trường hợp nào dự án PPP không được lựa chọn nhà đầu tư quốc tế?

Ngày hỏi:21/07/2020

Theo quy định của Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư sắp có hiệu lực pháp luật, những trường hợp nào dự án PPP không được chọn nhà đầu tư quốc tế?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 31 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực 01/01/2021) quy định: Việc lựa chọn nhà đầu tư quốc tế được áp dụng đối với tất cả các dự án PPP, trừ trường hợp sau đây:

   - Dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư;

   - Dự án cần bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước.

   Như vậy dự án PPP thuộc một trong hai trường hợp nêu trên thì không được lựa chọn nhà đầu tư quốc tế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn