Trường hợp nào phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP?

Ngày hỏi:17/07/2020

Theo những quy định mới nhất về việc đầu tư dự án PPP sẽ có hiệu lực trong thời gian tới. Cho mình hỏi những trường hợp nào thì phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 18 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) chủ trương đầu tư dự án PPP được điều chỉnh khi thay đổi mục tiêu, địa điểm, quy mô, loại hợp đồng dự án PPP, tăng tổng mức đầu tư từ 10% trở lên hoặc tăng giá trị vốn nhà nước trong dự án PPP trong các trường hợp sau đây:

   - Dự án bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng;

   - Quy hoạch, chính sách, pháp luật có liên quan thay đổi;

   - Khi điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi.

   Trên đây là những trường hợp điều chỉnh chủ trường đầu tư dự án PPP theo quy định của Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn