Trường hợp nhà đầu tư thuê một tổ chức để quản lý đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư

Nếu nhà đầu tư thuê một tổ chức để quản lý đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư, thì ngoài chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư, tổ chức đó có phải chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật về hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư không?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Tổ chức được thuê quản lý chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư về quản lý hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư theo hợp đồng quản lý. Nếu nhà đầu tư vi phạm pháp luật nhưng tổ chức quản lý không liên can đến những hành vi vi phạm này thì sẽ không phải chịu trách nhiệm. Nếu tổ chức quản lý lợi dụng doanh nghiệp của nhà đầu tư để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nằm ngoài phạm vi hợp đồng quản lý, thì tổ chức đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn