UBND tỉnh có trách nhiệm như thế nào trong tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương?

Ngày hỏi:13/11/2021

Theo quy định mới nhất của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Cho hỏi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm như thế nào trong tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Điều 19 Thông tư 86/2021/TT-BTC (có hiệu lực từ 20/11/2021) có quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương như sau:

   - Chỉ đạo, giám sát Hội đồng quản lý và Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện cơ chế tài chính, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động theo quy định tại Thông tư này.

   - Phê duyệt việc bổ sung vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.

   - Phê duyệt báo cáo xếp loại hiệu quả hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; quyết toán chênh lệch thu chi Quỹ; mức trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ thưởng người quản lý, quỹ khen thưởng, phúc lợi của Quỹ.

   - Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt động và tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT