UBND xã có được tự quản lý dự án mà mình làm chủ đầu tư không?

Ngày hỏi:27/04/2020

Cho tôi hỏi đối với dự án do UBND cấp xã là chủ đầu tư thì UBND cấp xã đó được tự mình quản lý dự án không? Hay phải do ban quản lý dự án khác quản lý dự án?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 8 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP quy định: Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện.

   Như vậy, nếu dự án đầu tư dưới 15 tỷ và UBND xã có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án xây dựng thì UBND xã được quyền quản lý dự án do mình làm chủ đầu tư.

   Còn nếu không đủ điều kiện để quản lý dự án thì bắt buộc phải thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để quản lý dự án.

   Điều kiện năng lực về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng bạn tham khảo tại đây.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn