Ưu đãi đầu tư đã áp dụng có thay đổi khi có văn bản mới thay đổi mức ưu đãi không?

Ngày hỏi:25/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Nếu công ty tôi khi đăng ký đầu tư đã được hưởng một số ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu và tiền thuê đất, thì sau khi những văn bản điều chỉnh ưu đãi trên có thay đổi thì ưu đãi của công ty tôi có bị thay đổi theo không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 13 Luật đầu tư 2014 quy định bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật như sau:

   - Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

   - Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

   - Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường.

   - Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều này thì được xem xét giải quyết bàng một hoặc một số biện pháp sau đây:

   + Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;

   + Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;

   + Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

   => Như vậy, nếu nhà đầu tư đã được hưởng các ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất, thì khi các văn bản điều chỉnh những ưu đãi này có sự thay đổi thì nhà đầu tư vẫn được giữ nguyên ưu đãi nếu điều chỉnh theo mức thấp hơn (trừ một số trường hợp), và được hưởng ưu đãi cao hơn nếu điều chỉnh theo mức cao hơn.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn