Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày hỏi:05/03/2010
Tôi xin hỏi luật sư một vấn đề mong được sự tư vấn từ phía luật sư: Tôi hiện là giám đốc của một công ty A thành lập từ năm 2005 do không hiểu về chính sách thuế nên đến năm 2007 tôi lại thành lập công ty B ở khác địa bàn công ty A và cũng do tôi làm người đại diện theo pháp luật và là người có số vốn góp cao nhất nên công ty B không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN/ Vậy tôi xin hỏi năm 2010 ở công ty B tôi điều chỉnh lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về chỉ tiêu vốn góp và người đại diện theo pháp luật thì tôi có được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại không? và quy định ở văn bản nào,. Tôi xin trân trọng cảm ơn và mong được sớm tư vấn từ phía luật sư!

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Đình Hùng tư vấn như sau:

  • Điều 32 luật đầu tư quy định về. Đối tượng và điều kiện ưu đãi đầu tư

   1. Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 27 và Điều 28 của Luật này được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   2. Việc ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này cũng được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường.

   luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định

   Điều 13 . Ưu đãi về thuế suất

   1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm.

   2. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường được áp dụng thuế suất 10%.

   3. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được áp dụng thuế suất 20% trong thời gian mười năm.

   4. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân được áp dụng thuế suất 20%.

   5. Đối với dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài thêm, nhưng thời gian kéo dài thêm không quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này.

   6. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu.

   Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

   Điều 14. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

   1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm; doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

   2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo.

   3. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

   Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

   Điều 15. Các trường hợp giảm thuế khác

   1. Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động nữ.

   2. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số.

   Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

   Như vậy, doanh nghiệp thành lập mới và các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của luật thuế doanh nghiệp thì được hưởng ưu đãi thuế, không liên quan gì đến các thành viên công ty.

   Những dự án mới theo không phân biệt doanh nghiệp mới thành lập hay cũ, nếu đủ điều kiện theo luật doanh nghiệp cũng được hưởng ưu đãi thuế.

   Bạn nên xem lại doanh nghiệp bạn có thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN hay không, chứ không phải do bạn đã lập công ty lâu rồi, bây giờ thành lập công ty khác thì không được hưởng ưu đãi thuế.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn