Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong điều chỉnh kế hoạch đầu tư công?

Ngày hỏi:31/07/2019

Theo Luật Đầu tư công mới ban hành thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong điều chỉnh kế hoạch đầu tư công? Căn cứ vào điều khoản nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 6 Điều 67 Luật Đầu tư công 2019 (có hiệu lực 01/01/2020) quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền và trách nhiệm sau đây:

   a) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm đối với vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu thuộc quản lý của cấp mình nhưng không vượt quá tổng mức vốn đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch;

   b) Gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi đối với vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Đầu tư công 2019.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn