Văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư khi đấu thầu thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày hỏi:27/09/2019

Văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư khi đấu thầu thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư bao gồm những nội dung nào? Rất mong nhận được hồi đáp từ Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư khi đấu thầu thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được quy định tại Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT. Cụ thể như sau:

   Sau khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Bên mời thầu đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu, đồng thời gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư tới các nhà đầu tư tham dự thầu trong thời hạn không muộn hơn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt. Văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư phải bao gồm các nội dung sau đây:

   a) Tên dự án, địa điểm và quy mô dự án;

   b) Tên nhà đầu tư trúng thầu;

   c) Loại hợp đồng;

   d) Thời hạn khởi công, hoàn thành xây dựng, kinh doanh, chuyển giao công trình dự án;

   đ) Các điều kiện sử dụng đất để thực hiện dự án (địa điểm, diện tích, mục đích, thời gian sử dụng đất);

   e) Tổng mức đầu tư/tổng vốn của dự án;

   g) Giá dịch vụ hoặc phần vốn góp của Nhà nước hoặc phần nộp ngân sách nhà nước;

   h) Danh sách nhà đầu tư không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà đầu tư;

   i) Kế hoạch đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn;

   k) Các nội dung cần lưu ý (nếu có),

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cấp Giấy chứng nhận đầu tư
  Chi đầu tư phát triển
  Chi phí đầu tư
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn