Việc phân phối lợi nhuận của tổng công ty đầu tư kinh doanh sử dụng vốn nhà nước được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:01/02/2017

Việc phân phối lợi nhuận của tổng công ty đầu tư kinh doanh sử dụng vốn nhà nước được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi có một vài thắc mắc trong lĩnh vực Doanh nghiệp nhà nước mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Việc phân phối lợi nhuận của tổng công ty đầu tư kinh doanh sử dụng vốn nhà nước được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Điều 34 Nghị định 151/2013/NĐ-CP thì việc phân phối lợi nhuận của tổng công ty đầu tư kinh doanh sử dụng vốn nhà nước được quy định như sau:

   1. Lợi nhuận của Tổng công ty sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:

   a) Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có).

   b) Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp.

   c) Lợi nhuận còn lại, sau khi trừ đi các khoản quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này, được phân phối như sau:

   - Trích lập quỹ thưởng viên chức quản lý Tổng công ty, quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định.

   - Trích lập quỹ thưởng thành tích bán vốn bằng 10% chênh lệch giữa tổng tiền thu bán vốn tiếp nhận trong năm với giá được xác định lại theo quy định tại Điều 8 Nghị định này, chi phí bán và thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng không quá 3 tháng lương thực hiện.

   - Phần lợi nhuận còn lại được chuyển toàn bộ vào quỹ đầu tư phát triển.

   2. Hội đồng thành viên xem xét, phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm và quyết định phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty.

   Việc phân phối lợi nhuận của tổng công ty đầu tư kinh doanh sử dụng vốn nhà nước được quy định tại Nghị định 151/2013/NĐ-CP về cơ cấu tổ chức tổng công ty đầu tư, kinh doanh sử dụng vốn nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn