Việc thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được quy định thế nào?

Ngày hỏi:26/03/2020

Được biết Nghị định hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư trong thời gian tới đây sẽ có hiệu lực pháp luật. Vậy việc thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 76 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 20/04/2020) quy định về thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật như sau:

   - Hồ sơ thẩm định bao gồm:

   + Tờ trình của bên mời thầu về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

   + Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

   + Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Hồ sơ mời thầu, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của các nhà đầu tư và các tài liệu liên quan cần thiết khác.

   - Nội dung thẩm định bao gồm:

   + Kiểm tra việc đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

   + Các nội dung liên quan khác.

   - Báo cáo thẩm định bao gồm:

   + Tóm tắt quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư từ khi lựa chọn danh sách ngắn (nếu có) đến khi trình danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

   + Nhận xét về việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

   + Ý kiến của đơn vị thẩm định về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

   + Đề xuất, kiến nghị với bên mời thầu, tổ chuyên gia;

   + Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư hoặc biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

   + Các ý kiến khác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn