Việc thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày hỏi:30/10/2017

Việc thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thanh Duy hiện là công chức đang làm việc tại Phòng Y Tế của huyện, tôi đang tìm hểu quy định của pháp luật về dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước, muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là việc thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào không ? Mong sớm nhận được phản hồi câu hỏi trển từ các bạn, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Tiểu mục 4 Mục 2 Quyết định 2718/QĐ-BYT năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình đến cấp quyết định đầu tư để thẩm định, phê duyệt.

   Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm: (a) Tờ trình thẩm định dự án theo mẫu tại Phụ lục số II NĐ12/2009/NĐ-CP; (b) Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở của dự án (theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của NĐ12/2009/NĐ-CP); (c) các văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan có thẩm quyền.

   4.1. Đối với các dự án do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định đầu tư:

   4.1.1. Trước khi trình Lãnh đạo Bộ Y tế phê duyệt dự án đầu tư; Dự án phải được Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế - Bộ Y tế làm đầu mối tổ chức thẩm định.

   4.1.2. Thẩm định dự án:

   - Chủ đầu tư gửi 10 bộ Hồ sơ dự án đã được thông qua Hội đồng cơ sở của Chủ đầu tư về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế) để tổ chức thẩm định. Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế - Bộ Y tế có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của Bộ Xây dựng (với dự án nhóm A), Sở Xây dựng địa phương (với dự án nhóm B, C) và lấy ý kiến các cơ quan liên quan để thẩm định dự án.

   - Sau khi thẩm định, Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế sẽ trình lên “Hội đồng tư vấn về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản” Bộ Y tế (Đối với các dự án khi Bộ trưởng yêu cầu) để tổ chức thẩm định trước khi trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

   4.1.3. Nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo Điều 11-NĐ 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

   4.1.4. Phê duyệt dự án đầu tư: Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ xem xét phê duyệt các dự án đầu tư khi Hồ sơ trình duyệt đã được hoàn chỉnh theo kết quả thẩm định của Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế và Hội đồng tư vấn về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản Bộ Y tế (nếu có).

   4.2. Đối với các dự án xây dựng công trình y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư:

   Các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế thuộc nhóm A, trước khi trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải gửi về Bộ Y tế để tổ chức thẩm tra về sự phù hợp với quy hoạch phát triển Hệ thống y tế, quy chế bệnh viện, phân tuyến kỹ thuật và dây chuyền công nghệ của công trình.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 2718/QĐ-BYT năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn