Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, dự án có sử dụng đất được quy định ra sao?

Ngày hỏi:01/03/2018

Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, dự án có sử dụng đất được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Huỳnh Sang, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đấu thầu. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, dự án có sử dụng đất được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Huỳnh Sang (huynhsang*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 42 Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thì việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, dự án có sử dụng đất được quy định cụ thể như sau:

   - Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư, trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia.

   - Kết quả lựa chọn nhà đầu tư phải được thẩm định theo quy định tại Khoản 4 Điều 83 Nghị định 30/2015/NĐ-CP trước khi phê duyệt.

   - Kết quả lựa chọn nhà đầu tư phải được phê duyệt bằng văn bản, căn cứ vào tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

   - Trường hợp lựa chọn được nhà đầu tư trúng thầu, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư phải bao gồm các nội dung sau đây:

   + Tên dự án, địa điểm và quy mô của dự án;

   + Tên nhà đầu tư trúng thầu;

   + Loại hợp đồng;

   + Thời hạn khởi công, hoàn thành xây dựng, kinh doanh, chuyển giao công trình dự án;

   + Các điều kiện sử dụng đất để thực hiện dự án (địa điểm, diện tích, mục đích, thời gian sử dụng đất);

   + Tổng mức đầu tư và tổng vốn của dự án;

   + Giá dịch vụ, phần vốn góp của Nhà nước hoặc phần nộp ngân sách nhà nước;

   + Các nội dung cần lưu ý (nếu có).

   - Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu, trong văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc văn bản quyết định hủy thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu và trách nhiệm của các bên liên quan khi hủy thầu.

   - Sau khi có văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 4 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 30/2015/NĐ-CP; gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư tham dự thầu trong thời hạn quy định tại Khoản 13 Điều 6 Nghị định này. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

   + Thông tin quy định tại Khoản 4 Điều 42 Nghị định 30/2015/NĐ-CP;

   + Danh sách nhà đầu tư không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà đầu tư;

   + Kế hoạch đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn.

   Trên đây là nội dung tư vấn về việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, dự án có sử dụng đất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 30/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn