Vốn ODA, vốn vay ưu đãi là gì?

Ngày hỏi:06/10/2016

Vốn ODA, vốn vay ưu đãi là gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Thanh An. Sáng nay, em có đọc báo kinh tế và thấy rất nhiều bài viết liên quan đến vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Tuy nhiên, em không rõ lắm về khái niệm này nên muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn. Địa chỉ email của em là bean***@gmail.com.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khái niệm vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã được quy định cụ thể tại Khoản 23 Điều 3 Nghị định 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Theo đó, vốn ODA, vốn vay ưu đãi được hiểu là: nguồn vốn của nhà tài trợ nước ngoài cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để hỗ trợ phát triển, bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, bao gồm:

   a) Vốn ODA viện trợ không hoàn lại là loại vốn ODA không phải hoàn trả lại cho nhà tài trợ nước ngoài;

   b) Vốn vay ODA là loại vốn ODA phải hoàn trả lại cho nhà tài trợ nước ngoài với mức ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn và thời gian trả nợ, bảo đảm yếu tố không hoàn lại đạt ít nhất 35% đối với khoản vay có ràng buộc và 25% đối với khoản vay không ràng buộc. Phương pháp tính yếu tố không hoàn lại nêu tại Phụ lục I của Nghị định 16/2016/NĐ-CP;

   c) Vốn vay ưu đãi là loại vốn vay có mức ưu đãi cao hơn so với vốn vay thương mại, nhưng yếu tố không hoàn lại chưa đạt tiêu chuẩn của vốn vay ODA được quy định tại điểm b khoản này.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về khái niệm vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 16/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn