Vốn ứng trước để thực hiện chương trình, dự án liên quan đến vốn ODA, vốn ưu đãi được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2016

Vốn ứng trước để thực hiện chương trình, dự án liên quan đến vốn ODA, vốn ưu đãi được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn Thanh. Tôi đang làm việc tại một công ty xây dựng ở Nha Trang. Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực đầu tư và có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Vốn ứng trước để thực hiện chương trình, dự án liên quan đến vốn ODA, vốn ưu đãi được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Địa chỉ email của tôi là tuan***@gmail.com.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vốn ứng trước để thực hiện chương trình, dự án liên quan đến vốn ODA, vốn ưu đãi đã được quy định cụ thể tại Điều 49 Nghị định 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Theo đó, vốn ứng trước để thực hiện chương trình, dự án liên quan đến vốn ODA, vốn ưu đãi được quy định như sau:
   Trường hợp có nhu cầu cấp thiết về vốn ứng trước để thực hiện một số hạng mục của chương trình, dự án được cấp phát toàn bộ từ ngân sách nhà nước đã được cam kết tài trợ từ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi và đã được ghi kế hoạch tài chính năm mà chưa rút được vốn ODA, vốn vay ưu đãi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tạm ứng vốn từ nguồn ngân sách nhà nước trên cơ sở văn bản giải trình của cơ quan chủ quản và văn bản cam kết của nhà tài trợ nước ngoài về việc hồi tố các khoản vốn ứng trước này. Phần vốn này sẽ được Kho bạc nhà nước các cấp thu hồi lại khi giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi phân bổ cho các hạng mục đó.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về vốn ứng trước để thực hiện chương trình, dự án liên quan đến vốn ODA, vốn ưu đãi. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn