Xác định chi phí dự phòng trong trường hợp thời gian thực hiện gói thầu ngắn và không có rủi ro

Ngày hỏi:22/11/2019

Đơn vị chúng tôi có dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng. Tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giá gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị (có tính chất đặc thù, phải nhập khẩu) được xác định bằng giá trị của chứng thư thẩm định giá cộng 5% dự phòng, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư tổ chức thẩm định giá lại theo đề nghị tại báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (do chứng thư thẩm định giá trước đã hết hiệu lực hơn 1 năm) và phê duyệt dự toán gói thầu bằng giá trị tại chứng thư thẩm định giá cộng 5% (nhỏ hơn giá gói thầu được phê duyệt).

Xin hỏi quý cơ quan, việc sử dụng chi phí dự phòng như vậy đã phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và đầu tư công không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xác định chi phí dự phòng trong trường hợp thời gian thực hiện gói thầu ngắn và không có rủi ro
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định:

   Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án. Trường hợp dự toán đã được phê duyệt trước khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì căn cứ dự toán để lập giá gói thầu. Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng (chi phí dự phòng trượt giá, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu có)), phí, lệ phí và thuế. Đối với các gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí dự phòng được tính bằng không. Chi phí dự phòng do chủ đầu tư xác định theo tính chất từng gói thầu nhưng không được vượt mức tối đa do pháp luật chuyên ngành quy định. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

   Như vậy, việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (trong đó bao gồm giá gói thầu) được thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, trường hợp gói thầu mua sắm hàng hóa có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí dự phòng được tính bằng không.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn