Xác định chi phí mua sắm vật tư, thiết bị lắp trong dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình

Ngày hỏi:16/01/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về chi phí xây dựng để hỗ trợ cho công ty trong dự án sắp tới. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể Chi phí mua sắm vật tư, thiết bị lắp trong dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình được xác định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi phí mua sắm vật tư, thiết bị lắp trong dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

   Chi phí mua sắm vật tư, thiết bị được xác định trên cơ sở các khối lượng, số lượng vật tư, thiết bị của gói thầu cần mua sắm và đơn giá của vật tư, thiết bị được quy định như sau:

   - Khối lượng, số lượng vật tư, thiết bị của gói thầu cần mua sắm gồm khối lượng, số lượng vật tư, thiết bị cần mua sắm đã được đo bóc, tính toán khi xác định chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình và khối lượng, số lượng vật tư, thiết bị được cập nhật, bổ sung (nếu có) từ thiết kế xây dựng, công nghệ, các chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật liên quan của gói thầu;

   - Đơn giá vật tư, thiết bị gồm giá mua vật tư, thiết bị, chi phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm và các loại thuế, phí có liên quan. Đơn giá mua vật tư, thiết bị xác định trên cơ sở đơn giá trong dự toán xây dựng, phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình, các chế độ chính sách của nhà nước có liên quan tại thời điểm xác định dự toán gói thầu, các chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật liên quan của gói thầu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn