Xác định giá trị M3 theo Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT

Ngày hỏi:22/05/2019

Xin chào Ban biên tập, hiện nay tôi có vấn đề cần giải đáp như sau: Tại Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT về hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất có nêu tới yếu tố M3-giá trị nộp ngân sách nhà nước. Tôi muôn hỏi là M3 được hiểu theo nghĩa thế nào, là giá trị trích từ lợi nhuận sau thuế trừ đi các khoản thuế theo quy định của pháp luật hay là giá trị do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng vào dự án? Trân trọng cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giá trị nộp NSNN tối thiểu (m3) là giá trị tối thiểu nhà đầu tư phải cam kết nộp ngân sách nhà nước không điều kiện.

   Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc xác định m3 theo quy định có thể tham vấn ý kiến hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính để vận dụng xác định hệ số điều chỉnh giá đất thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi trong đấu giá đất (tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính).

   Tại Mục 5, Chương III bảng Chỉ dẫn nhà đầu tư, Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phương pháp lợi ích xã hội, lợi ích Nhà nước được sử dụng để đánh giá nhà đầu tư đề xuất phương án thực hiện dự án có hiệu quả đầu tư lớn nhất.

   Hiệu quả đầu tư được đánh giá thông qua các tiêu chí như sau: Nhà đầu tư có giá đề xuất (A) không thấp hơn giá sàn; giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng (M2) không thấp hơn m2; giá trị đề xuất nộp NSNN (M3) không thấp hơn m3; hiệu quả đầu tư (B) lớn nhất được xếp thứ nhất và mời vào đàm phán sơ bộ hợp đồng.

   Theo bảng Chỉ dẫn nhà đầu tư (Chương II, Mục 1.2) Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT, giá trị đề xuất nộp NSNN tối thiểu (m3) được bên mời thầu xác định căn cứ lợi thế thương mại của khu đất, quỹ đất thực hiện dự án trong tương lai hoặc thống kê giá trị của các khu đất có vị trí, tính chất tương đồng với khu đất thực hiện dự án.

   Trong đó, m3 là giá trị tối thiểu nhà đầu tư phải cam kết nộp NSNN không điều kiện. Giá trị này độc lập với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà nhà đầu tư phải nộp (được xác định tại thời điểm giao đất, cho thuê đất thực tế) theo quy định của pháp luật về đất đai.

   Liên quan đến việc xác định giá trị m3, tại Văn bản số 9307/BKHĐT-QLĐT ngày 10/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến hướng dẫn: “Việc xác định m3 theo quy định nêu trên có thể tham vấn ý kiến hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính để vận dụng xác định hệ số điều chỉnh giá đất khi khu đất thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi trong đấu giá đất (tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính)”.

   Trong trường hợp không vận dụng được hệ số điều chỉnh giá đất như nêu trên, bên mời thầu có thể nghiên cứu, thực hiện việc xác định giá trị m3 theo các phương pháp khác (ví dụ như thống kê giá trị của các khu đất có vị trí, tính chất tương đồng với khu đất thực hiện dự án).

   Việc xác định giá trị m3 đặc biệt cần thiết khi áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn nhà đầu tư, khi đó, cơ quan tham mưu về lĩnh vực tài chính đất đai dự kiến giá trị lợi thế của khu đất trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư tham gia quá trình lựa chọn, không có sự cạnh tranh, nhằm tránh thất thoát cho NSNN.

   Như vậy, giá trị M3 là giá trị tối thiểu nhà đầu tư phải cam kết nộp ngân sách nhà nước không điều kiện. Về việc xác định giá trị M3, bạn nên đối chiếu các thông tin của công ty mình với hướng dẫn trên để xác định cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn