Xác định giá trị quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán dự án BT

Ngày hỏi:27/08/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới được chính phủ ban hành thì việc xác định giá trị quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán dự án BT được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/10/2019 quy định việc xác định giá trị quỹ đất thanh toán thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định này, cụ thể như sau:

   - Trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất thì giá trị quỹ đất thanh toán là tiền sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất.

   - Trường hợp cho thuê đất thì giá trị quỹ đất thanh toán là tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê được xác định theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

   => Như vậy, việc thanh toán bằng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng thì giá trị quỹ đất được giao sẽ theo quy định về thu tiền sử dụng đất, nếu cho thuê thì xác định theo quy định về thu tiền thuế đất, thuê mặt nước.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn