Xác định giá trị tài sản công khác để thanh toán Dự án BT

Ngày hỏi:29/08/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành về thanh toán tài dự án BT, thì việc xác định giá trị tài sản công khác để thanh toán Dự án BT được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 13 Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/10/2019 quy định:

   Việc xác định giá trị tài sản công khác để thanh toán Dự án BT thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật chuyên ngành và pháp luật khác có liên quan; đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định này.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì việc xác định giá trị tài sản công khác để thanh toán dự án BT đã có quy định điều chỉnh, nên văn bản này không tiếp tục quy định, cụ thể tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn