Xác định giá trị thanh toán dự án BT tại thời điểm nào?

Ngày hỏi:24/08/2019

Tôi đang thực hiện dự án đầu tư công của nhà nước với hình thức Xây dựng - chuyển giao (BT), chưa thỏa thuận rõ về thanh toán. Cho hỏi khi thanh toán thì phải căn cứ giá tại thời điểm nhận thầu hay căn cứ vào giá tại thời điểm thanh toán? Căn cứ vào giá trị thị trường hay như thế nào? Nhờ tư vấn theo quy định mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/10/2019 quy định

   Việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, giá trị Dự án BT tương đương với giá trị tài sản công thanh toán; được xác định như sau:

   - Giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường theo quy định của pháp luật tại thời điểm thanh toán quy định tại khoản 4 Điều này.

   - Giá trị Dự án BT được xác định theo kết quả đấu thầu.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên khi thanh toán sẽ căn cứ vào giá trị dự án BT tại thời điểm thanh toán và được xác định theo giá trị trường, hoặc xác định theo kết quả đấu thấu. Trường hợp kết quả đầu thầu có xác định giá trị thanh toán thì phải thực hiện theo, trương hợp chưa xác định được thì xác định giá trị tại thời điểm thanh toán.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn