Xử lý vi phạm và kỷ luật đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước

Ngày hỏi:23/11/2017

Xử lý vi phạm và hình thức kỷ luật đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước được quy định thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Trong quá trình làm việc, tôi có quan tâm và tìm hiểu thêm về hoạt động giám sát tài chính cũng như hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, hoạt động xử lý vi phạm và kỷ luật đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước được tiến hành ra sao? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! 

Thanh Tình (tinh***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Ngày 06/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

  Nghị định này quy định về:

  - Giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

  - Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với doanh nghiệp nhà nước.

  - Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước.

  - Công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước.

  Theo đó, xử lý vi phạm và hình thức kỷ luật đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 3 Điều 47 Nghị định 87/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

  a) Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của Luật Công chức, Luật Viên chức đối với cá nhân, tổ chức liên quan thực hiện nhiệm vụ cơ quan đại diện chủ sở hữu nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

  - Không thực hiện giao các chỉ tiêu xếp loại bằng văn bản đúng thời hạn theo quy định của Nghị định này.

  - Không thực hiện đầy đủ các nội dung giám sát tài chính doanh nghiệp do mình quyết định thành lập hoặc được giao quản lý.

  - Không kịp thời đưa ra các biện pháp chấn chỉnh và xử lý sai phạm về quản lý tài chính của doanh nghiệp hoặc không báo cáo cơ quan cấp trên và cơ quan quản lý về tài chính doanh nghiệp đối với các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về tài chính doanh nghiệp.

  - Không nộp báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp cho cơ quan tài chính theo thời gian hoặc nội dung quy định.

  - Không tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các kiến nghị của cơ quan tài chính, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về việc xử lý các sai phạm và biện pháp tăng cường giám sát tài chính doanh nghiệp.

  - Báo cáo không trung thực kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp do mình quyết định thành lập hoặc được giao quản lý.

  b) Trường hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu vi phạm quy định tại Điểm a Khoản này, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý theo quy định của pháp luật.

  Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về xử lý vi phạm và hình thức kỷ luật đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn