Xuất khẩu gạo có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện?

Ngày hỏi:06/11/2020

Thế nào là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện? Có danh mục hay không? Nếu có thì quy định tại văn bản nào? Nhờ tra cứu giúp tôi xem xuất khẩu gạo có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xuất khẩu gạo có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 7 Luật Đầu tư 2014 có quy định:

   Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

   Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật này.

   Như vậy danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2014.

   Tuy nhiên, hiện nay Phụ lục này bị thay thể bởi Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2016.

   Căn cứ vào STT 55 Phụ lục mới này thì xuất khẩu gạo thuộc danh mục cho nên xuất khẩu gạo là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn