Ai có quyền chứng thực Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất?

Ngày hỏi:27/08/2019

Doanh nghiệp muốn thuê 1 số đất nông nghiệp của người dân. Cho hỏi: Thủ tục công chứng Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND xã hay Văn phòng công chứng? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ai có quyền chứng thực Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP Quy định:

   2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

   c) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

   d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

   ...

   6. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà.

   Điều này được hướng dẫn bởi Mục 1 Công văn 1352/HTQTCT-CT năm 2015, theo đó:

   Phòng Tư pháp và UBND cấp xã có thẩm quyền như nhau trong việc chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản, không phụ thuộc vào giá trị của tài sản (điểm d khoản 1, điểm c khoản 2).

   Như vậy, trường hợp cá nhân, tổ chức muốn chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp thì đến Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp nơi có đất để thực hiện thủ tục.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn