Bàn giao kết luận giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa

Ngày hỏi:09/09/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu về quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa theo quy định mới hiện nay. Anh chị cho tôi hỏi việc bàn giao kết luận giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Sản phẩm văn hóa là sản phẩm thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.

   Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL (có hiệu lực ngày 15/11/2019) thì kết luận giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa như sau:

   Khi việc thực hiện giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa hoàn thành, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp có trách nhiệm bàn giao Kết luận giám định cho người trưng cầu, yêu cầu giám định.

   Biên bản bàn giao Kết luận giám định thực hiện theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL.

   Trên đây là quy định về bàn giao kết luận giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giám định tư pháp
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn