Bản sao trích lục giấy khai sinh có giá trị như bản chính không?

Ngày hỏi:27/07/2019

Em quê ở Ninh Thuận tuy nhiên chuyển vào Sài Gòn sinh sống đã lâu. Giấy khai sinh của em làm ở Ninh Thuận, tuy nhiên em bị mất giấy khai sinh chỉ còn lại 1 bản giấy khai sinh (bản sao). Trước đây khi em về xin lại giấy khai sinh bản sao thì UBND xã cấp cho đúng giấy khai sinh (bản sao). Tuy nhiên ngày 20/07/2019 em có về xin cấp lại giấy khai sinh bản sao nữa thì họ chỉ cấp cho bản sao trích lục giấy khai sinh. Vậy giấy trích lục khai sinh có hiệu lực như thế nào và tại sao họ không cấp cho giấy khai sinh (bản sao) nữa. Mong anh chị tư vấn cho em

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 và khoản 9 Điều 4 Luật hộ tịch 2014 quy định:

   - Cơ sở dữ liệu hộ tịch là tập hợp thông tin hộ tịch của
   cá nhân đã đăng ký và lưu giữ trong Sổ hộ tịch và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

   - Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

   Như vậy, bản sao trích lục hộ tịch gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Sổ hộ tịch hoặc Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính. Bản sao trích lục giấy khai sinh là bản sao trích lục hộ tịch và có giá trị tương tự như bản chính.

   Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực theo đó:

   - Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   Mặt khác căn cứ khoản 7 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định:

   ...

   - “Sổ gốc” là sổ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lập ra khi thực hiện việc cấp bản chính theo quy định của pháp luật, trong đó có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính mà cơ quan, tổ chức đó đã cấp.”

   Như vậy, sổ hộ tịch được xác định là một loại sổ gốc, và bản sao được cấp từ sổ hộ tịch thực chất là bản sao trích lục hộ tịch.

   Do đó, trước đây bạn được cấp bản sao giấy khai sinh từ sổ hộ tịch thực chất là bản sao trích lục giấy khai sinh.

   Thứ hai, về việc không cấp bản sao giấy khai sinh:

   Theo quy định hiện hành tại Điều 63 Luật hộ tịch 2014 quy định về cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký theo đó:

   - Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.

   Như vậy, hiện nay thì không cấp bản sao giấy khai sinh mà chỉ cấp trích lục giấy khai sinh. UBND xã giải quyết như vậy là đúng quy định pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bản sao giấy khai sinh
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn