Bằng đại học song ngữ có thể chứng thực tại UBND phường không?

Ngày hỏi:13/12/2018

Tôi tốt nghiệp đại học hơn 01 năm, bằng đại học của tôi là bằng song ngữ. Anh chị cho tôi hỏi, tôi có thể mang bằng đại học song ngữ ra UBND phường để chứng thực được không? Tôi nghe nói bằng có chữ tiếng anh thì phải lên quận có đúng không ạ? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bằng đại học song ngữ có thể chứng thực tại UBND phường không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực như sau:

   "1. Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm:

   a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

   b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;

   c) Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

   d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

   đ) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

   Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thực hiện chứng thực các việc quy định tại Khoản này, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

   2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

   a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

   b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;

   c) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

   d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

   đ) Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

   e) Chứng thực di chúc;

   g) Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

   h) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là tài sản quy định tại các Điểm c, d và đ Khoản này.

   Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã."

   Như vậy, theo quy định trên thì đối với giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ có tiếng nước ngoài, bạn phải chứng thực tại Ủy ban cấp huyện trong 2 trường hợp:

   - Giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

   - Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

   Còn bằng đại học của bạn mặc dù thể hiện nội dung song ngữ nhưng trường tại Việt Nam không liên kết với nước ngoài cấp thì Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cấp huyện đều có thẩm quyền thực hiện ký chứng thực và đóng dấu, bạn có thể lựa chọn ủy ban cấp nào thuận tiện cho mình để thực hiện thủ tục chứng thực.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn