Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:05/11/2016

Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Đây là câu hỏi mà em rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập Thư Ký Luật, em là Nguyễn Thùy Linh. Hiện tại, em đang tập sự hành nghề công chứng tại một văn phòng ở TP. Hồ Chí Minh. Email của em là tran***@gmail.com.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng đã được quy định cụ thể tại Điều 8 Thông tư 04/2015/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

   Theo đó, việc báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng được quy định như sau:

   1. Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian tập sự, Người tập sự nộp Báo cáo kết quả tập sự tại Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự.

   Báo cáo gồm các nội dung chính sau đây:

   a) Số lượng, nội dung, cơ sở pháp lý và kết quả giải quyết các hồ sơ yêu cầu công chứng được công chứng viên hướng dẫn tập sự phân công;

   b) Kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề công chứng và kinh nghiệm thu nhận được từ quá trình tập sự;

   c) Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người tập sự;

   d) Khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập sự (nếu có) và đề xuất, kiến nghị.

   2. Báo cáo kết quả tập sự phải có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn tập sự và xác nhận bằng văn bản của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự về quá trình và kết quả tập sự.

   3. Trong trường hợp Người tập sự nộp Báo cáo kết quả tập sự và đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự thì Sở Tư pháp thực hiện đăng ký tham dự kiểm tra cho Người tập sự theo quy định tại Điều 16 của Thông tư này; trường hợp Người tập sự chưa có yêu cầu tham dự kiểm tra thì Sở Tư pháp ghi nhận việc hoàn thành thời gian và các nghĩa vụ của Người tập sự vào Sổ theo dõi tập sự.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Thông tư 04/2015/TT-BTP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hành nghề công chứng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn