Bắt buộc phải ghi cả số phút tại thời điểm công chứng

Ngày hỏi:12/08/2020

Thời điểm khi công chứng thường người ta ghi giờ, ngày thôi. Như vậy, theo luật công chứng thì có cần ghi số phút để cho cụ thể hơn không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 45 Luật Công chứng 2014 quy định như sau:

   Thời điểm công chứng phải được ghi cả ngày, tháng, năm; có thể ghi giờ, phút nếu người yêu cầu công chứng đề nghị hoặc công chứng viên thấy cần thiết. Các con số phải được ghi cả bằng số và chữ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   Như vậy, nếu công chứng viên thấy cần thiết hoặc người yêu cầu công chứng đề nghị thì có thể ghi giờ, phút tại thời thời điểm đó.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn