Bị sáp nhập có đồng nghĩa với việc chấm dứt hoạt động văn phòng Thừa phát lại hay không?

Ngày hỏi:14/10/2020

Theo quy định pháp luật, trường hợp văn phòng Thừa phát lại bị sáp nhập thì có đồng nghĩa với việc chấm dứt hoạt động của văn phòng hay không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1c Điều 30 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định như sau:

   - Văn phòng Thừa phát lại bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

   + Tự chấm dứt hoạt động;

   + Bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập theo quy định tại Điều 31 của Nghị định này;

   + Bị hợp nhất, bị sáp nhập.

   Như vậy, trong trường hợp bị sáp nhập thì đồng nghĩa văn phòng Thừa phát lại sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn