Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam dùng để làm gì?

Ngày hỏi:08/03/2021

Xin hỏi về mục đích của bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam theo quy định hiện hành?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 2 Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ năm 2019 quy định về nội dung này như sau:

   Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam là cơ sở để xây dựng các giá trị chuẩn mực của nghề luật sư; thực hiện việc giám sát, xem xét khen thưởng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật đối với luật sư trong phạm vi tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn