Bổ sung ngành nghề thiết kế web, hệ thống nhận diện thương hiệu

Ngày hỏi:23/12/2016

Bổ sung ngành nghề thiết kế web, hệ thống nhận diện thương hiệu. Bên em muốn bổ sung thêm 1 số ngành nghề kinh doanh là: thiết kế web, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, quảng cáo online, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn tiếp thị marketing thì đăng ký mã ngành cấp 4 nào ạ? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định cách ghi ngành nghề kinh doanh như sau:

   + Lựa chọn ngành nghề kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   + Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định trong văn bản pháp luật khác thì ngành nghề đăng ký kinh doanh ghi theo văn bản pháp luật đó;

   + Đối với ngành nghề không có trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng có quy định trong văn bản pháp luật khác thì ghi theo ngành, nghề quy định tại văn bản pháp luật đó;

   + Đối với ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam cũng như không có trong bất cứ văn bản pháp luật nào thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

   + Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.

   Như vậy, với trường hợp của bạn, những ngành nghề của bạn đầu tiên xem xét trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 337/QĐ-BKH như sau:

   - Thiết kế web, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu: Thuộc ngành Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Mã :7410)

   - Quảng cáo online: thuộc ngành Quảng cáo và nghiên cứu thị trường. Chi tiết: Quảng cáo (mã 7310); Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (mã 7320);

   - Tư vấn doanh nghiệp, tư vấn tiếp thị marketing: có thể xem xét các ngành sau Hoạt động pháp luật (mã 6910) Chi tiết: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật; Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (mã 6920); Hoạt động tư vấn quản lý (mã 7020), Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã 7110); Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (mã 7810); Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (mã 6820).

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về bổ sung ngành nghề thiết kế web, hệ thống nhận diện thương hiệu. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 78/2015/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn