Bộ Tư pháp trả lời về việc thành lập phòng công chứng

Ngày hỏi:25/04/2014

Gửi ý kiến tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá VIII, cử tri tỉnh An Giang đề nghị có chủ trương và hướng dẫn địa phương thành lập nhiều phòng công chứng ở huyện vì hiện nay, mỗi huyện chỉ có 1 phòng công chứng trong khi nhu cầu của người dân rất lớn.

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Theo đó, Luật Công chứng năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định 2 hình thức TCHNCC là Phòng công chứng và Văn phòng công chứng. Phòng công chứng do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập căn cứ vào nhu cầu công chứng tại địa phương; Văn phòng công chứng do công chứng viên thành lập khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 27 Luật Công chứng năm 2006.

   Về việc phát triển các TCHNCC ở các địa phương, ngày 17/2/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 240/QĐ-TTg ban hành tiêu chí quy hoạch phát triểnTCHNCC ở Việt Nam đến năm 2020; ngày 29/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 2104/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển TCHNCC đến năm 2020, trong đó quy định rõ số lượng TCHNCC được quy hoạch trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   Đối với tỉnh An Giang, theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì số lượng TCHNCC trên địa bàn tỉnh được quy hoạch cụ thể như sau:

   STT

   Tên đơn vị hành chính cấp huyện

   Tổng số TCHNCC quy hoạch trên một địa bàn cấp huyện

   Lộ trình phát triển giai đoạn 2011 - 2015

   Lộ trình phát triển giai đoạn 2016 - 2020

   1

   TP. Long Xuyên

   05

   05

   0

   2

   TX. Châu Đốc

   04

   03

   01

   3

   TX. Tân Châu

   02

   01

   01

   4

   Huyện An Phú

   02

   01

   01

   5

   Huyện Châu Phú

   02

   01

   01

   6

   Huyện Châu Thành

   03

   01

   02

   7

   Huyện Chợ Mới

   02

   01

   01

   8

   Huyện Phú Tân

   02

   01

   01

   9

   Huyện Thoại Sơn

   03

   01

   02

   10

   Huyện Tịnh Biên

   02

   01

   01

   11

   Huyện Tri Tôn

   02

   01

   01

   Tổng số

   29

   17

   12

   Trên cơ sở Quy hoạch phát triển cácTCHNCC đã được Thủ tướng phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt Quy hoạch phát triển TCHNCC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.

   Hiện nay, toàn tỉnh An Giang đã thành lập được 17 TCHNCC (2 Phòng công chứng và 15 văn phòng công chứng) phân bổ trên toàn bộ 11 địa bàn cấp huyện với 25 công chứng viên đang hành nghề. Đối chiếu với Quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì số lượng TCHNCC trên địa bàn tỉnh An Giang đã phát triển phù hợp với Quy hoạch.

   Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn tỉnh An Giang nói riêng và các địa phương trong cả nước nói chung trong việc thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển TCHNCC đến năm 2020 để phù hợp với thực tế phát triển nhu cầu công chứng tại địa phương, đảm bảo công tác chuyển giao được tiến hành thuận lợi, hiệu quả.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn