Cách xác định thời gian trợ giúp pháp lý theo buổi thực tế khi cơ quan tiến hành tố tụng tạm đình chỉ vụ án

Ngày hỏi:09/06/2021

Cách xác định thời gian trợ giúp pháp lý theo buổi thực tế khi cơ quan tiến hành tố tụng tạm đình chỉ vụ án được quy định như thế nào? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-BTP (Có hiệu lực từ 15/07/2021) quy định về cách xác định thời gian trợ giúp pháp lý theo buổi thực tế khi cơ quan tiến hành tố tụng tạm đình chỉ vụ án như sau:

   - Thời gian làm căn cứ chi trả thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý là thời gian thực tế đã thực hiện đến thời điểm tạm đình chỉ vụ án;

   - Khi vụ án tiếp tục được giải quyết thì thời gian làm căn cứ chi trả thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý là thời gian thực tế thực hiện các công việc tiếp theo kể từ khi vụ án tiếp tục giải quyết đến khi kết thúc vụ việc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quỹ trợ giúp pháp lý
  Người trợ giúp pháp lý
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn