Cấp lại Giấy hoạt động cho Chi nhánh, Công ty Luật nước ngoài?

Ngày hỏi:18/11/2010
Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Công ty Luật nước ngoài?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung 2013) và các văn bản hướng dẫn thì hành thì thủ Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Công ty Luật nước ngoài được tiến hành như sau:

   Bước 1: Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài đăng ký hoặc gửi thông báo thay đổi nội dung giấy phép thành lập hoặc giấy đăng ký hoạt động, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Sở Tư phápHồ sơ (01 bộ) gồm:

   1. Giấy đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài (nêu rõ lý do; số Giấy đăng ký hoạt động )

   2. Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài

   3. Giấy tờ chứng minh về trụ sở

   Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

   + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định pháp luật: tiếp nhận; ghi phiếu hẹn trả kết quả; vào sổ tiếp nhận

   + Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ, bổ sung

   + Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định

   Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới phòng Quản lý hành nghề Luật sư xử lý theo đúng quy định

   Bước 4: Phòng Quản lý các tổ chức hành nghề Luật sư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tiến hành giải quyết theo quy định.Trong quá trình giải quyết nếu thấy hồ sơ cần bổ sung hoặc tiến hành xác minh làm rõ thì thông tin kịp thời cho Bộ phận một cửa để thông báo tới tổ chức có yêu cầu được biết

   Bước 5: Phòng Quản lý hành nghề Luật sư trả kết quả cho tổ chức có yêu cầu theo phiếu hẹn trả kết quả.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn