Chỉ có công chứng viên mới có thể đứng ra thành lập văn phòng công chứng tư nhân?

Ngày hỏi:12/08/2021

Xin hỏi, chỉ có công chứng viên mới có thể đứng ra thành lập văn phòng công chứng tư nhân đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chỉ có công chứng viên mới có thể đứng ra thành lập văn phòng công chứng tư nhân?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 22 Luật Công chứng 2014 quy định về văn phòng công chứng như sau:

   1. Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh.

   Văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên. Văn phòng công chứng không có thành viên góp vốn.

   2. Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

   Như vậy, Văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên, đồng nghĩa chỉ có công chứng viên mới có thể đứng ra thành lập văn phòng công chứng tư nhân.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn