Chỉ được thực hiện trợ giúp pháp lý tại trụ sở của đơn vị mình?

Ngày hỏi:26/04/2021

Xin hỏi về hoạt động trợ giúp pháp lý thì có phải chỉ được thực hiện trợ giúp pháp lý tại trụ sở của đơn vị mình hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 28 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định về nội dung trên như sau:

   Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bố trí nơi tiếp người được trợ giúp pháp lý tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc tại địa điểm khác ngoài trụ sở của tổ chức bảo đảm điều kiện để việc trình bày yêu cầu được dễ dàng, thuận lợi.

   Như vậy, việc trợ giúp pháp lý không nhất thiết phải thực hiện tại trụ sở mà có thể tổ chức tại địa điểm khác ngoài trụ sở của tổ chức bảo đảm điều kiện để việc trình bày yêu cầu được dễ dàng, thuận lợi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Người trợ giúp pháp lý
  Trợ giúp pháp lý
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn