Chủ khách sạn cần làm gì để người nước ngoài được tạm trú tại khách sạn?

Em muốn hỏi quy định về cho người nước ngoài thuế nhà ở, khách sạn. Đối với người nước ngoài có visa thương vụ 3 tháng, thì có được thuê nhà nghỉ, khách sạn tại Việt Nam để ở 3 tháng không? Tôi là chủ khách sạn vậy tôi phải thực hiện những gì để người nước ngoại được phép lưu trú tại khách sạn của mình?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 2 Phần III Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam)

   a) Thủ tục khai báo tạm trú của người nước ngoài với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gồm:

   - Xuất trình hộ chiếu, tờ khai nhập xuất cảnh, chứng nhận tạm trú và thi thực (nếu thuộc diện phải có thị thực);

   - Khai vào phiếu khai báo tạm trú theo mẫu do Cục trưởng Cục Quản ]ý xuất nhập cảnh ban hành.

   b) Người nước ngoài nghỉ qua đêm tại khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ của tổ chức, cá nhân, khu nhà ở dành riêng cho người nước ngoài (sau đây gọi là cơ sở có người nước ngoài tạm trú) thực hiện việc khai báo tạm trú thông qua chủ cơ sở đó. Chủ cơ sở có người nước ngoài tạm trú có trách nhiệm:

   - Hướng dẫn người nước ngoài làm thủ tục khai báo tạm trú nêu tại điểm 2a trên đây.

   - Lập danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú và nộp tại công an phường, xã sở tại. Đối với cơ sở có người nước ngoài tạm trú đã nối mạng máy tính với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Phòng Quản lý xuất nhập cảnh), thì truyền ngay nội dung khai báo tạm trú của người nước ngoài về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và thông báo số lượng người nước ngoài tạm trú cho công an phường, xã sở tại biết.

   Mẫu danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú do Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành.

   - Lưu giữ phiếu khai báo tạm trú và danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú tại cơ sở của mình để xuất trình với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có yêu cầu. Thời gian lưu giữ phiếu khai báo tạm trú và danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú ít nhất 6 tháng.

   => Như vậy, người nước ngoài có visa (thị thực) 3 tháng thì được phép tạm trú tại khách sạn và chủ khách sạn phải thực hiện hướng dẫn người nước ngoài khai báo tạm trú, lập danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú và nộp tại công an phường, xã sở tại, lưu giữ phiếu khai báo tạm trú và danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú tại cơ sở của mình để xuất trình với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có yêu cầu.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn