Chứng thực đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày hỏi:20/07/2007
Sau khi xã xác nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ nộp về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên môi trường huyện) ký duyệt, đóng dấu. Mang hồ sơ trên về xã để sao y thêm 1 bộ lưu thì hồ sơ này có đủ điều kiện để xã sao y hay không ? (Điều 16 điểm 4;5 Nghị định 79/2007/NĐ-CP về công chứng ,chứng thực)

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính quy định: “Chứng thực bản sao từ bản chính” là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính”.

   Tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký quy định thẩm quyền quy định:

   “Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt”.

   Tại Điều 16 Nghị định này quy định các trường hợp không được chứng thực sao y từ bản chính:

   "Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo. Bản chính đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư­ hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung.

   Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

   Đơn, th­ư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

   Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao”.

   Nếu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vi phạm quy định trên thì sẽ không được chứng thực sao y bản chính.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn