Chứng thực sơ yếu lý lịch có cần về nơi thường trú hay không?

Ngày hỏi:15/08/2018

Em hiện tại đang sống ở Sài Gòn muốn công chứng sơ yếu lý lịch để nộp hồ sơ xin việc nhưng hiện tại em ở xa quê và không có Sổ hộ khẩu ở đây thì có thể ra Ủy ban phường nơi em hiện đang cư trú có được không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chứng thực sơ yếu lý lịch có cần về nơi thường trú hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Khi chuẩn bị hồ sơ xin việc, có rất nhiều giấy tờ cần phải được công chứng, chứng thực như: sơ yếu lý lịch, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, các loại bằng cấp và giấy tờ có liên quan khác. Trong đó, sơ yếu lý lịch được xem như là một bản kê khai lý lịch của bản thân, có những nội dung liên quan đến thông tin về hộ tịch, nhân thân.

   Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP cấp chứng thực bản sao từ bản chính chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng quy định về thủ tục chứng thực chữ ký như sau:

   1. Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

   a) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

   b) Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.

   2. Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc chứng thực không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 25 của Nghị định này thì yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký trước mặt và thực hiện chứng thực như sau:

   a) Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;

   b) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

   Đối với giấy tờ, văn bản có từ (02) hai trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

   3. Đối với trường hợp chứng thực chữ ký tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các giấy tờ, nếu nhận thấy người yêu cầu chứng thực có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này thì đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào giấy tờ cần chứng thực và chuyển cho người có thẩm quyền ký chứng thực.

   4. Thủ tục chứng thực chữ ký quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này cũng được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

   a) Chứng thực chữ ký của nhiều người trong cùng một giấy tờ, văn bản;

   b) Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân;

   c) Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập theo quy định của pháp luật;

   d) Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.

   Theo Điều 5 Nghị định này về thẩm quyền chứng thực thì:

   1. Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm:

   a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

   b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;

   ...

   5. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

   Căn cứ quy định trên thì sơ yếu lý lịch cá nhân có thể được chứng thực chữ ký tại nơi có thẩm quyền chứng thực, không cần thiết phải là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Do đó, bạn có thể đến cơ quan có thẩm quyền thuận tiện nhất đối với bạn tại Tp.HCM để thực hiện thủ tục và pháp luật quy định bạn phải chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản mà mình ký khi yêu cầu chứng thực chữ ký.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công chứng chứng thực
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn